02 Eylül 2020 07:16

ÖLÜM ORUCU(oruç) mu!?

ÖLÜM ORUCU(oruç) mu!?

‘’Ölüm oruçları’’; Zaman, zaman ülke gündemimizi meşgul ve zihinleri işgal eden bir konudur.
Bu eylemler, çoğu zaman yasadışı örgütlerin, yasadışı taleplerinin kabulü için giriştikleri bir eylem tarzıdır.(Son yaşadığımız avukat hanım hadisesinde olduğu gibi) ölümlerle sonuçlandığı için fikirlerine ve eylemlerine taraftar olmadığım halde yüreğim burkulur üzülürüm yaşanılan sona.
Bu eylemler hiç bir sorunu çözmeye yardımcı olmadığı gibi eylemciye de bir yararı olmamakta,
giden ödediği bedelle kalmaktadır.
Kim olursa olsun sonucunda önlenebilir bir ölüm söz konusu olduğu için de bu konuda düşünen insanların kafa yorması doğru tespitler yapması ve makul öneriler sunması gerekmekte
dir. Nihai olarak da bu gereksiz ölümlere engel olmak ve son vermek gibi her insanın bir sorumlu
luğu olduğunu düşünüyorum.
Bu nedenle meseleye neden sonuç ve eyleme verilen isim açısından bakınca iki ana başlık aklıma geliyor.
1-Bu eylemleri yapanların çoğu, desteklemediğim fikirlere sahip, talepleri haklı talepler olmazsa da bu ölümler beni üzüyor. Sonuç alınamayacağını bildikleri halde eğitim seviyesi ve dünyalık bilinci yüksek bu eylemcilerin niçin bu yola tevessül ettiklerini de anlamakta güçlük çekmekteyim.
Bu nedenle ''Acaba örgüt mecburiyeti'' ve ''Zorlaması'' mı var diye de düşünüyorum.
Meseleye bu açıdan bakınca gayesi ve hareket noktası İNSAN olan bütün siyasi, sosyal ve sivil toplum örgütlerinin ve devletin bu sonuçsuz, lakin can yakan eylemlere karşı olmaları ve insanların bu yola tevessül etmesini engelleyecek tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum.
2-Oruç kelimesi bu eylemler için kullanılmamalı. Bu eylem bir oruç değildir. Çünkü oruç ve ölüm bir arada telaffuz edilemez, edilmemeli. Oruç Allah'ın sağlıklı Müslümanlara farz kıldığı bir görevdir. Oruç tutmak için baş şart reşit ve sağlıklı olmaktır.
Yapılmakta olan eylem ise bir çeşit İntihardır. İntihar ise cana kıymaktır ve Allah şiddetle yasaklamıştır. Yapanlar ve destekleyenler bu işe başka bir ad bulmak zorundadırlar.
Bu işin adı (Bana göre)''Açlık intiharı''dır.